สวัสดีค่ะ .... ทำเว็บนี้เพื่อเสนอความรู้เกียวกับกล้องถ่ายรูปและกล้องดิจิตอล

เพื่อจะได้รู้ประวัติของกล้อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ การเลือกซื้อ และเทคนิคการถ่าพภาพ

ข้อสำคัญ .... ได้นำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ท่านสนพระทัยเรื่องกานถ่ายภาพตั้งแต่ทรงพระเยาว์

 

 

 

 

 
Make your own free website on Tripod.com