Make your own free website on Tripod.com

 

 

เทคโนโลยีการถ่ายภาพระบบดิจิตอล

  การแสดงผลและพิมพ์ภาพดิจิตอล
  • การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล (Digital camera) ซึ่งมีการบันทึกภาพด้วยระบบหน่วยความจำ(Memory)

 สามารถแสดงผล หรือการชมภาพที่ถ่าย หรือการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ พลาสติก ผ้า ฯลฯ

 มีหลายวิธีด้วยกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การแสดงผลภาพถ่าย

การบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล สามารถเลือกรูปแบบการแสดงรูปภาพได้หลายรูปแบบ เช่น

      1.แสดงภาพด้วยจอ LCD (Liquid crystal display) หรือ จอภาพผลึกเหลว เป็นจอภาพ ระบบ

 ดิจิตอลขนาดเล็ก ที่ติดมากับตัวกล้อง สามารถแสดงผลในลักษณะของภาพกราฟิก ที่สามารถแสดงผลภาพ

 ที่บันทึกได้ทันที กล้องบางรุ่นยังสามารถ ตกแต่งภาพได้ในตัวกล้อง

การแสดงผลการบันทึกภาพระบบดิจิตอล ด้วยจอ LCD ในตัวกล้อง

2. ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องรับโทรทัศน์  กล้องดิจิตอลบางรุ่น สามารถต่อสัญญาณ AV เข้ากับ

 เครื่องรับโทรทัศน์ การชมจะต้องเป็นสัญญาณดิจิตอลเพียงอย่างเดียว เพื่อชมภาพได้จอขนาดใหญ่ สามารถ

 ชมได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Motion picture)

การต่อสัญญาณจากกล้องดิจิตอลเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อชมภาพด้วยจอขนาดใหญ่

3. ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการต่อเชื่อมสัญญาณจากกล้องเข้า เครื่อง

 คอมพิวเตอร์ และสามารถชมภาพได้ทางจอภาพ (Monitor) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบการทำงาน

 ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น  ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตกแต่งภาพ เช่น

 Adobe PhotoShop

ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะได้ชมภาพที่มีความคมชัดแล้วยัง
สามารถตกแต่งภาพ ในลักษณะต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมสำหรับตกแต่งภาพ เช่น Adobe Photoshop

4. กรอบภาพอิเล็คทรอนิกส์ ในช่วงต้นปี ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ. 2543 บริษัท โซนี่ ได้ผลิตกรอบภาพ ที่มีจอ

 LCD และมีช่องเสียบการ์ดที่เรียกว่า Memory Stick ที่ใช้สำหรับบันทึกภาพจากกล้องดิจิตอล โดยกรอบภาพ

 นี้จะสามารถแสดงรูปถ่าย และสามารถเลื่อนเปลี่ยนภาพที่บันทึกออกแสดงทางกรอบภาพได้อย่างคมชัด

กรอบภาพอิเล็คทรอนิกส์ เป็นเทคโนโลยีในการแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องดิจิตอล ซึ่งบริษัทโซนี่ ได้ผลิตออกมาจำหน่าย ในปี ค.ศ.2000

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงภาพในรูปแบบอื่น ๆ อีก ซึ่งผู้ผลิตแต่ละบริษัทได้พยายามพัฒนารูปแบบ

 ที่ทันสมัย และสะดวกต่อผู้ใช้ เช่น การฉายจอขนาดใหญ่ด้วยเครื่องฉาย LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร์

 ขนาดเล็ก หรือนาฬิกาข้อมือ ที่สามารถบันทึกภาพ และแสดงภาพทางหน้าปัทม์นาฬิกาซึ่งผู้ใช้ต้อง ศึกษาลักษณะ

 ของการนำเสนอ แต่ละประเภทเพื่อประยุกต์ ใช้ให้เกิด ประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

ระบบการพิมพ์ภาพ

                นอกจากการแสดงภาพถ่ายในลักษณะต่าง ๆ แล้ว เพื่อความสะดวกในการทำสำเนาภาพเพื่อแจกจ่าย

 หรือเก็บเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัดภาพลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ เช่นเดียว กับ

 กล้องถ่ายภาพที่ใช้ฟิล์ม โดยสามารถ พิมพ์ภาพได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น

1. การพิมพ์ภาพผ่านเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet) ระบบนี้จะต้องเป็นสัญญาณภาพระบบดิจิตอล

เท่านั้น สีที่ใช้จะเป็นสีน้ำ 4 สี บางรุ่นมีถึง 6 สี ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ โดยสั่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถ

 พิมพ์ภาพได้ทั้งภาพสีและ ขาวดำ กระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพควรใช้กระดาษที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์แบบนี้โดยเฉพาะ

 คุณภาพของภาพที่ได้อาจจะมีความละเอียด และสีของภาพด้อยกว่าระบบถ่ายภาพด้วยฟิล์มสีหรือสไลด์ แต่หลายบริษัทก็ได้พัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นและแนวโน้มราคาจะถูกลง

ครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Ink Jet)สำหรับ
พิมพ์ภาพจากกล้องดิจิตอลโดยผ่านการ
 สั่งงานจากเครื่องคอมพิวเตอร

2. การพิมพ์ภาพ ระบบ Dye Sub เป็นระบบการพิมพ์ภาพที่ทันสมัย ขนาดเล็กและสามารถพกพาได้

 การพิมพ์ ภาพใช้สัญญาณดิจิตอล จากกล้องดิจิตอลโดยตรง หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษที่ใช้พิมพ์

 ภาพเป็นกระดาษ สำหรับการพิมพ์ระบบนี้โดยเฉพาะ โดยใช้ความร้อนในการพิมพ์ภาพผ่านริบบิ้นสีลงบนกระดาษ

เครื่องพิมพ์ภาพระบบ Dye Sub ยี่ห้อ Olympus

มีหลักการทำงานโดยใช้ความร้อนในการพิมพ์ภาพผ่าน

ริบบิ้นสีลงบนกระดาษ

3.  การอัด ขยายภาพภาพด้วยระบบดิจิตอลมินิแลป (Digital Minilab)เป็นเทคโนโลยีของ

 เครื่องอัด  ขยายภาพ สำหรับธุรกิจร้านถ่ายภาพ เป็นเครื่องอัด ขยายภาพที่สามารถรับสัญญาณ ดิจิตอลจาก

 แผ่นดิสก์เก็ต (Diskette) หรือจาก แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) ที่ให้ความละเอียดและความคมชัดสูง ขยาย

 ภาพได้หลายขนาด ซึ่งแนวโน้ม ร้านค้าที่ให้บริการ ล้างอัด ขยายภาพจะนำเครื่องพิมพ์ภาพแบบนี้เพิ่มมากขึ้น

 ตามกระแสความนิยมของผู้ใช้บริการ บางบริษัท ยังให้บริการ อัด  ขยายภาพผ่านทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์

 (E-mail) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอีกด้วย

เครื่องดิจิตอลมินิแลป (Digital Minilab)

 สำหรับอัด ขยายภาพระบบดิจิตอล

 ซึ่งร้านค้าที่ให้บริการล้าง อัด ขยายภาพ

นำมาใช้ในการอัดขยายภาพจากกล้องดิจิตอล

4. ระบบการอัด ขยายภาพ แบบThermal printer เป็นการอัดขยายภาพระบบดิจิตอลเช่นเดียวกัน

 โดยมีหลักการ คือใช้ความร้อน ในการอัดภาพ โดยใช้หมึกพิมพ์แบบริบบิ้นสี กระดาษสำหรับอัดภาพเป็น

กระดาษ ที่ใช้เฉพาะเครื่อง Thermal printer เท่านั้น

นอกจากการพิมพ์ภาพระบบดิจิตอลที่ได้กล่าวถึงทั้ง 4 รูปแบบ นี้แล้ว ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ที่ได้พัฒนา ขึ้นมา เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Plotter printer เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้งาน และลักษณะของคุณภาพของภาพถ่ายแต่ละประเภทซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรต้องศึกษา และติดตาม ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อเลือกใช้งานในรูปแบบที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดเพื่อผลงานภาพถ่าย ที่ตรงตามความต้องการ

 
 

 

 

     

      

     

     

               นอกจากการพิมพ์ภาพระบบดิจิตอลที่ได้กล่าวถึงทั้ง 4 รูปแบบ นี้แล้ว ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ที่ได้พัฒนา ขึ้นมา เช่น เครื่องพิมพ์แบบ Plotter printer เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์การใช้งาน และลักษณะของคุณภาพของภาพถ่ายแต่ละประเภทซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรต้องศึกษา และติดตาม ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อเลือกใช้งานในรูปแบบที่เหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดเพื่อผลงานภาพถ่าย ที่ตรงตามความต้องการ