Make your own free website on Tripod.com

 

การบรรจุฟิล์มเข้ากล้อง

  การบรรจุฟิล์ม 35 ม . ม . เข้ากล้องมีขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1. เอากลักฟิล์มออกจากกล่องพลาสติด ซึ่งกล่องพลาสติดบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ ( ควรทำในที่ร่ม ) หัวฟิล์มที่เป็น ปากฉลามจะโผล่ออกจากกลักฟิล์ม
2. ตั้งค่าความไวแสงของฟิล์มที่ตัวกล้อง ซึ่งค่าไวแสงจะแจ้งไว้บนกล่องไว้บนกล่องฟิล์ม
3. เปิดฝาหลังกล้องถ่าย โดยดึงปุ่มหมุนฟิล์มกลับขึ้น
4. วางกลักฟิล์มลงในช่องเก็บทางซ้ายมือ
5. โดยให้เดือยท่กลักฟิล์มชี้ลงข้างล่างกดแกนกรอฟิล์มที่ปุ่มหมุนฟิล์ม กลับลงที่เดิมดึงฟิล์มผ่านระนาบให้รูหนามเตยยึดกับเฟืองหนามเตยสอดหัวฟิล์มให้ติดแน่นกับแกนเก็บหัวฟิล์ม
6. ปิดฝากล้อง
 

        7. หมุนที่หมุนฟิล์ม เพื่อแน่ใจว่ารูหนามเตย และเฟืองหนามเตยยึดอย่างมั่นคง
        8. กดชัตเตอร์ทิ้ง 1 ครั้ง
        9. หมุนแกนกรอฟิล์มกลับไปตามลูกศร เพื่อดึงฟิล์มให้ตึง
        10. หมุนที่หมุนฟิล์ม และตรวจสอบดูว่าแกนหมุนฟิล์มกลับหมุนตามหรือไม่ถ้าหมุนไปด้วย แสดงว่าใส่ฟิล์มถูกต้อง
        11. กดชัดเตอร์ทิ้ง 1 ครั้งและพร้อมที่ใช้กล้องถ่ายรูปได้ เลขบอกจำนวนภาพที่ถ่าย (Counter Number) จะปรากฏเป็นตัว S หรือเลข 1 ที่หน้าต่างแสดงถึงภาพเริ่มต้นส่วนกล้องเล็กอัตโนมัติบางชนิด เพียงสอดฟิล์มเข้าตัวกล้อง หลังจากเปิดฝาหลังแล้ว เมื่อปิดฝาหลังฟิล์มจะเดินไปข้างหน้าพร้อม ให้ถ่ายรูปได้ใช้ง่ายสะดวกสบายมาก